Pomorski Broker Eksportowy

Miło nam poinformować, że BPI Corntech jest beneficjentem programu pomorski broker eksportowy.

Czym jest kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z naszego regionu.

Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu,   Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w  projekcie.

Nasze działania kierujemy do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
 • posiadających SIEDZIBĘ w województwie pomorskim
 • nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych,  rozwój działalności  eksportowej  oraz  zdobywanie nowych rynków

Najważniejsze cele:

 • WIĘCEJ pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych
 • WZMOCNIENIE marki pomorskich (polskich) firm
 • POSZUKIWANIE atrakcyjnych  rynków eksportowych dla  pomorskich firm
 • ZWIĘKSZENIE udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie

Aby je zrealizować, stworzyliśmy pierwszy w Polsce system, który w sposób KOMPLEKSOWY wspiera firmy w działalności  na rynkach zagranicznych. Z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego będą mogły korzystać przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem prowadzonej już działalności na rynkach zagranicznych,  jak również  nieposiadające jeszcze  doświadczeń eksportowych.

Korzyści:

 • Możliwość ZBADANIA własnego POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO
 • Pozyskanie WIEDZY niezbędnej w działalności eksportowej (m.in. dotyczącej wybranych rynków, kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych)
 • Aktualne INFORMACJE o eksporcie i wybranych rynkach
 • DOFINANSOWANIE udziału w organizowanych wyjazdach na wybrane TARGI
 • Możliwość udziału w MISJACH GOSPODARCZYCH
 • UDZIAŁ W WYDARZENIACH gospodarczych nastawionych na wspieranie eksportu i działalności na rynkach zagranicznych
 • SPOTKANIA z doświadczonymi eksporterami
 • Możliwość pozyskania  DOTACJI na indywidualny udział  w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych
 • Możliwość NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY z zagranicznymi kontrahentami oraz innymi firmami z regionu
 • PROMOCJĘ gospodarczą REGIONU

Projekt rozpoczęliśmy w lipcu 2016 roku, a jego zakończenie planujemy na czerwiec 2023. Przedsięwzięcie ma wartość ok 84,08 mln zł. Ponad 64 mln zł  stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Planowane efekty:

 • 1800 wspartych przedsiębiorstw
 • 15 misji gospodarczych
 • 48 wydarzeń gospodarczych
 • 36 imprez targowych
 • 3 konferencje eksportowe
 • 70 Seminariów z cyklu “Eksportowy prolog”  oraz “Eksportowy epilog”
 • 12 Seminariów z cyklu “Export professionals” oraz “USA&China Gate”
 • 18 spotkań Klubu Biznesu
 • 2160 przeprowadzonych badań potencjału eksportowego firm
 • 4 konkursy grantowe dla MSP
 • promocja gospodarcza regionu