Zajmujemy się projektowaniem, przygotowaniem inwestycji do realizacji, nadzorowaniem realizacji i uruchamianiem obiektów takich jak:
 • elewatory zbożowe komorowe i podłogowe do skladowania ziarna
 • portowe terminale przeładunkowe ziarna i komponentów paszowych
 • mlyny zbożowe (pszenne, żytnie, kukurydziane, ryżowe)
 • kaszarnie
 • wytwórnie makaronów
 • wytwórnie pasz i premiksów paszowych
 • słodownie
 • piekarnie
Wszystkie obiekty są zaprojektowane i realizowane zgodnie z wymogami i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz na obszarze Unii Europejskiej. Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe (koncepcje programowe, projekty: budowlane, wykonawcze, kosztorysy, powykonawcze, inwentaryzacje itp.) Projektujemy obiekty nowe oraz wykonujemy projekty modernizacji i rozbudowy obiektów istniejących oraz pojedynczych instalacji technologicznych.
Projektujemy instalacje:

 • technologicznego transportu mechanicznego
 • technologicznego transportu pneumatycznego, ssącego i tłoczącego
 • czyszczenia
 • odpylania
 • rozdrabniania
 • sortowania
 • dozowania komponentów sypkich i ciekłych
 • mieszania
 • pakowania i paczkowania (konfekcjonowanie)
 • ekspedycji luzem i w opakowaniach
 • suszenia ziarna
 • peletyzacji
 • składowania ziarna mokrego
 • termicznej obróbki ziarna i mąki